Grafisk form & original
Roll: Grafisk formgivare, originalare
Teknik: Indesign, photoshop, illustrator
Kund: Världskulturmuseerna
I skuggan av klimatförändringar och den pågående ekologiska krisen frågar sig många museer hur de kan utmana etablerade föreställningar kring människa, natur, miljö och djur. I antologin hörs perspektiv från museipedagoger och forskare och publikationen är tänkt att bidra med teoretiska och handgripliga vägar för att etablera en mer miljöhumanistisk museipedagogik i Sverige. 

Jag fick i uppdrag att formge och textsätta den 400-sidiga antologin. I manéret utgick jag från Världskulturmuseets (en av myndighetens museum) orangea färg och landade i en jordnära färgskala med svartvita kapiteluppslag.Back to Top