Foto: Emma Engström
Illustration/Collage

Teknik: Photoshop, Illustrator, blyerts
Kund: Lira Musikmagasin 
Hösten 2020 gjorde Lira Musikmagasin ett stort reportage om hur den vokala och instrumentala folkmusiken alltmer glidit ifrån varandra till att framförallt bli enbart vokal eller enbart instrumental. Jag fick i uppdrag att illustrera denna utveckling och det resulterade i numrets omslag samt temauppslag. 

Back to Top