Foto: Emma Engström
Illustration/layout
Roll: Illustratör, grafisk form
Teknik: Photoshop, Illustrator, Indesign
Kund: Världskulturmuseerna
Världskulturmuseet ville ha interaktivt material för barn i utställningen Feathers och jag fick i uppgift att göra en pysselbroschyr med hjälp av pedagogerna på museet. Broschyren är satt med museets typsnitt och färger. Vi valde ut uppgifter som var direkt anknutna till fjäderföremålen i utställningen och några uppgifter som handlade mer om att skapa själv, samt uppgifter som barn och vuxna kunde klura på tillsammans. Jag valde att göra ett antal illustrationer med fåglar som genom hela broschyren var svart-vita och på det sättet kunde färgläggas. 
Tanken var först att den bara skulle användas på Världskulturmuseet, men när utställningen senare öppnade på Etnografiska i Stockholm, så gjordes även en version av broschyren även där. Broschyren trycktes på tre olika pappersvikter för att passa både pyssel som exempelvis origami och utklippta fågelmasker.

Back to Top