Grafisk form & original
Roll: grafisk formgivare, originalare
Teknik: Photoshop, Illustrator, Indesign
Kund: Världskulturmuseerna
Demokrati finns inte – vi gör den! är en utställning om vikten av demokratiskt engagemang och i utställningen möts man av människors personliga demokratiberättelser i form av videor och föremål. Utställningen utgår ifrån forskning från Varieties of Democracy (V-Dem), vid Göteborgs universitet, ett världsledande forskningsprogram som mäter demokratisk utveckling i världen. Utställningen omsätter sedan forskningen till fem olika demokratiska ideal; rättvisa val, frihet, jämlikhet, öppenhet samt deltagande. I utställningen får besökaren ta ställning till olika frågor utifrån dessa olika ideal. Utställningen används framförallt till skolgrupper och innehåller många interaktiva delar där besökarna får ta ställning och fundera kring vad de tycker är viktigt i en demokrati.
En pop-up-versionen av utställningen finns nu på bibliotek och här kan besökaren ta del av de interaktiva delarna i utställningen, se föremål, filmer och läsa om de demokratiska idealen. Min uppgift var att omforma utställningens skyltar så det fungerade även på pop-upens väggar och golv och utveckla utställningens manér och lösningar för detta mindre format. 

Back to Top